• 外贸主机A

  CPU: 2 核
  内存: 512MB
  硬盘: 50G
  带宽: 5M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/XP/Centos
  客户群: 学习、测试环境、境外个人网站
  机房: 拉斯维加斯机房
  89元/月 267元/季890元/年
 • 外贸主机B

  CPU: 2 核
  内存: 1GB
  硬盘: 80G
  带宽: 10M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/XP/Centos
  客户群: 外贸企业、电子商务类
  机房: 拉斯维加斯机房
  128元/月 384元/季 1280元/年
 • 外贸主机C

  CPU: 2 核
  内存: 2GB
  硬盘: 120G
  带宽: 15M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:外贸企业、电子商务类
  机房: 拉斯维加斯机房
  249元/月 747元/季 2490元/年
 • 外贸主机D

  CPU: 4 核
  内存: 4GB
  硬盘: 250G
  带宽: 20M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:境外企业网站、电子商务类
  机房: 拉斯维加斯机房
  399元/月 1197元/季 3990元/年
 • 外贸主机E

  CPU: 4 核
  内存: 8GB
  硬盘: 320G
  带宽: 25M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群: 境外企业、外贸交易网站
  机房: 拉斯维加斯机房
  679元/月 2037元/季 6790元/年
 • 外贸主机F

  CPU: 8 核
  内存: 16GB
  硬盘: 500G
  带宽: 30M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:境外企业、电子商务类
  机房: 拉斯维加斯机房
  998元/月 2994元/季 9980元/年

服务承诺

产品优势